Driving Complex Innovation
InnoPlot is een organisatie die werkt aan complexe innovatie vraagstukken en stimuleert het ondernemerschap. Wij maken complexe innovaties hanteerbaar voor onze klanten.

Direct bellen

[cleanmap]
Innovatie Strategie
Front End Innovation:
wat zijn de opkomende technologieën en kennisgebieden? Welke impact hebben ze op onze organisatie? Hoe borgen we de (toegang tot) relevante technologie en kennis? Met wie en hoe moeten we samenwerken?

Voorbeelden van eindproducten:

 • Innovation Strategy Design
 • Innovation Radar
 • Technology Scouting
 • Technology Roadmaps
 • Knowledge Charts
 • Open Innovation Center
New Business Development:
  • welke product-markt-combinaties willen wij bedienen? Welke zijn nieuw voor ons en hoe komen we daar binnen? Met welk business model gaan we ons geld verdienen? Wat zijn onze belangrijkste kerncompetenties?

Voorbeelden van eindproducten:

 • New Business Planning
 • Business Model Design
 • Capability System Design
 • Product & Application Portfolio
Innovatie Management
Portfolio Management:
welke innovatie initiatieven worden opgestart, versneld/vertraagd of gestopt? Welke criteria worden hiervoor gehanteerd? Hoe worden resources gealloceerd aan de initiatieven?

Voorbeelden van eindproducten:

 • Portfolio Management aanpak en tool
 • Dynamische besluitvormingsmodel voor portfolio
 • Business Case Management
 • Innovatie Operating Model: hoe organiseer ik de innovatie activiteiten? Welke rollen en verantwoordelijkheden wijs ik toe? Welke aanpakken, tooling en competenties heb ik nodig? Wat zijn de kosten en investeringen die nodig zijn?

Voorbeelden van eindproducten:

 • Organisatie design
 • Governance structuur
 • Structuur voor competentie ontwikkeling
 • Innovatie werkwijze en toolkit
 • Innovatie Centrum
 • Big Data & Predictive Analytics: hoe maken we effectief gebruik van grote hoeveelheden data? Welke aanpak en tools moeten we gebruiken? Hoe integreren we de uitkomsten van de analyse in de besluitvorming? Hoe regelen we de juridische en compliance issues op het gebied van datagebruik?

Voorbeelden van eindproducten:

 • Denkmodel voor Big & Small Data
 • Data Management aanpak (Markt/klant data, Internet of Things)
 • Proof of Concept voor nieuw besluitvormingsmodel
 • Algoritmen voor predictive analytics (Bayesiaanse Netwerken)
 • Management rapportages
Innovatie Operating Model
   • Innovatie Operating Model: hoe organiseer ik de innovatie activiteiten? Welke rollen en verantwoordelijkheden wijs ik toe? Welke aanpakken, tooling en competenties heb ik nodig? Wat zijn de kosten en investeringen die nodig zijn?

Voorbeelden van eindproducten:

 • Organisatie design
 • Governance structuur
 • Structuur voor competentie ontwikkeling
 • Innovatie werkwijze en toolkit
 • Innovatie Centrum
Big Data & Analytics:
hoe maken we effectief gebruik van grote hoeveelheden data? Welke aanpak en tools moeten we gebruiken? Hoe integreren we de uitkomsten van de analyse in de besluitvorming? Hoe regelen we de juridische en compliance issues op het gebied van datagebruik?

Voorbeelden van eindproducten:

 • Denkmodel voor Big & Small Data
 • Data Management aanpak (Markt/klant data, Internet of Things)
 • Proof of Concept voor nieuw besluitvormingsmodel
 • Algoritmen voor predictive analytics (Bayesiaanse Netwerken)
 • Management rapportages
Science Valorisation
Wetenschappelijk Kennis Netwerk:
welke wetenschappers kan ik vinden met voor ons relevante kennis en denkmodellen? Hoe kan ik de wetenschappers benaderen?

Voorbeelden van eindproducten:

 • Search & Match met wetenschappers
 • Formuleren onderzoeksvraag
 • Projectdefinitie en high level business case
Valorisatie Proces
hoe kan ik met wetenschappers effectief samenwerken? Hoe regel ik het intelectiueel eigendom (IP)? Hoe kunnen we kennis en data delen? Welke tools hebben we nodig om te kunnen samenwerken?

Voorbeelden van eindproducten:

 • Project management
 • Legal service
 • Data Clearing
 • Digitaal platform (software tooling)
Investment & Venturing
Front End Innovation:
 • Financiering van Innovaties: hoe kunnen we innovaties financieren?Voorbeelden van eindproducten:
 • Waarderingsmethoden
 • Opzet voor Private en Publieke financiering
 • Toegang tot VC en Innovatie fondsen
 • Financiering via deelname (minimaal aanmerkelijk belang)
 • Verkoop IP of Licenties
Tech 2 Market
Tech 2 Market
 • Waarde Propositie: wat is het onderscheidende vermogen van onze innovatie? Op welke marktsegmenten gaan we ons richten? Welke antwoorden brengen we voor de “Pains and Gains” van klanten? Welke set van producten en diensten hanteren we?
 • Product lancering: hoe lanceren we onze waarde propositie in de markt? Welke verkoopkanalen gaan we gebruiken? Wat is de prijsstrategie die we hanteren?
 • E-business Versnelling: hoe maken we gebruik van het internet en social media? Welke e-marketing aanpak gebruiken we om de verkoop te versnellen?

Voorbeelden van eindproducten:

 • Waarde Propositie definitie
 • Product launch Planning
 • Prijsstrategie
 • E-marketing strategie
Techno Werkplaats
Technologie Werkplaats
Werkplaats faciliteiten: welke faciliteiten heb ik nodig om van technologie idee naar daadwerkelijke prototypes te komen? Welke mensen en machines heb ik nodig om een prototype (Minimum Viable Product) te maken? Welke Lean Development aanpak kan ik het beste gebruiken?

Voorbeelden van eindproducten:

 • Inrichting en management van een werkplaats voor prototyping
 • Inrichting en management van een Innovatie Fabriek
 • Lean Innovation aanpak
 • Toegang tot aanvullende partners voor kennis, technologie en assets
Driving Complex Innovation
De toename in complexiteit wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren waaronder disruptieve technologie, nieuwe business modellen, integratie van verschillende kennisdomeinen en (internationale) samenwerking.
Innovatie vraagt om het leren omgaan met onzekerheden.
Omgaan met onzekerheden hoort bij het ondernemerschap. Traditioneel ondernemerschap is vooral gebaseerd op een intuïtieve besluitvorming.

Bij innovatief ondernemerschap wordt de intuïtieve besluitvorming aangevuld met inzichten vanuit data analyse gebaseerd op predicitive analytics tools.

Wij gooien de traditionele aanpak niet overboord maar vullen deze aan met nieuwe inzichten.

Wij geloven niet in een standaard oplossing maar leveren maatwerk. Daarvoor putten wij uit een omvangrijk netwerk van professionals.

Naast top-professionals op vakinhoudelijk gebied (sterke academische verbondenheid) beschikken wij over zeer ervaren “bruggenbouwers” (executives en consultants) die de verschillende disciplines binnen en buiten de organisaties effectief met elkaar laten samenwerken.

 • All
 • slider
 •